Us adjuntem dues novetats d’interès:

· Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. Podeu consultar l’Ordre accedint al següent enllaç: Ordre

L’Ordre adjunta un model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte aliè que no hagin de acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial Decret-llei 10/2020.

Resulta d’interès que la disposició confirmi que: “El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, només afecta els autònoms que presten els seus serveis en activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. Per la seva banda, el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, no és aplicable a les persones treballadores per compte propi.”

· Resolució de 30 de març de 2020 del Ministre de Justícia per la qual s’adapta la cobertura de serveis essencials de l’Administració de Justícia al Reial Decret-llei 10/2020 de 29 de març de 2020.

D’aquesta Resolució destaquem el següent: “Aquells professionals de l’administració de justícia que presten els serveis essencials fixats de comú acord pel Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado i el Ministerio de Justicia, i en coordinació amb les Comunitats Autònomes amb competències transferides, es troben autoritzats pels desplaçaments necessaris per a desenvolupar la seva activitat laboral de conformitat amb aquesta resolució. Aquesta autorització comprèn, de la mateixa manera, els desplaçaments necessaris d’advocats i procuradors a les dependències en les que exerceixen el dret de representació i de defensa:

1. Seus judicials,
2. Comissaries o qualsevol altre centre de detenció o internament,
3. Centres Penitenciaris i
4. Despatxos professionals.

El desplaçament d’aquests professionals de l’administració de justícia s’autoritza així mateix per l’assessorament de persones físiques i jurídiques associat al compliment de les seves obligacions tributàries i la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació.”

JUNTA ICPB

Barcelona, 1 d’abril de 2020