CALENDARIS PENAL I INSTRUCCIÓ ANY 2023 I 2024

Us donem trasllat dels Calendaris modificats dels Jutjats Penals i d’Instrucció per a l’any 2023, a causa dels festius, així com el Calendari dels Jutjats Penals per a l’any 2024, aprovats en Sala de Govern en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2022. Podeu...

Novetats jurídiques del 20 al 26 de novembre de 2022

  Ordre HFP/1124/2022, de 18 de novembre, per la qual es modifiquen l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models 322 d’autoliquidació mensual, model individual i 353 d’autoliquidació mensual , model agregat, i el...