MODIFICACIÓ TAXES JUDICIALS ESTATALS

Es posa en coneixement que el passat dissabte dia 28 de febrer es va publicar al BOE el “Real Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social” , que en el seu capítol III , dins de...