Novetats Jurídiques del 10 al 23 octubre de 2021

     Recurs d’inconstitucionalitat núm. 4203-2021, contra els articles 1, 6 a 18, disposicions addicionals 1a a 4a, disposició transitòria 1a i disposició final 4a, lletra b, de la Llei de Parlament de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en...