ACORD SALA DE GOVERN DEL TSJC

Us informem que la Sala de Govern del TSJC ens ha donat trasllat de l’acord adoptat per la Comissió d’aquesta Sala de Govern en sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2019, relatiu a la modificació de les normes de repartiment de les conduccions extraordinàries de...