Us informem que la Sala de Govern del TSJC ens ha donat trasllat de l’acord adoptat per la Comissió d’aquesta Sala de Govern en sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2019, relatiu a la modificació de les normes de repartiment de les conduccions extraordinàries de detinguts, pels jutjats d’Instrucció de Barcelona en relació a la base 1.2.1.

Podeu consultar aquest acord accedint al següent enllaç: Acord Sala de Govern

JUNTA ICPB

Barcelona, 7 de gener de 2020