Novetats jurídiques del 12 al 18 de febrer de 2023

Correcció d’errades de la Instrucció de 25 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, sobre el dret d’opció a la nacionalitat espanyola establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2022, de 19...

Novetats jurídiques del 25 al 31 de desembre de 2022

  Benvolgut/da Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies:   Acord de 21 de desembre de 2022, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es modifica, en virtut del que preveu...

CALENDARIS PENAL I INSTRUCCIÓ ANY 2023 I 2024

Us donem trasllat dels Calendaris modificats dels Jutjats Penals i d’Instrucció per a l’any 2023, a causa dels festius, així com el Calendari dels Jutjats Penals per a l’any 2024, aprovats en Sala de Govern en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2022. Podeu...