Novetats jurídiques del 12 al 18 de febrer de 2023

Correcció d’errades de la Instrucció de 25 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, sobre el dret d’opció a la nacionalitat espanyola establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2022, de 19...