COMUNICAT URGENT: COVID-19 GESTIONS ON LINE

Barcelona a 16/03/2020 Donades les mesures de contenció recomanades pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, recordem als lletrat que Procuradoria Gassó te a la vostra disposició el nostre web www.procuragasso.cat , on podeu fer un seguiment dels...