Novetats jurídiques del 12 al 18 de febrer de 2023

Correcció d’errades de la Instrucció de 25 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, sobre el dret d’opció a la nacionalitat espanyola establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2022, de 19...

Novetats jurídiques del 25 al 31 de desembre de 2022

  Benvolgut/da Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies:   Acord de 21 de desembre de 2022, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es modifica, en virtut del que preveu...

CALENDARIS PENAL I INSTRUCCIÓ ANY 2023 I 2024

Us donem trasllat dels Calendaris modificats dels Jutjats Penals i d’Instrucció per a l’any 2023, a causa dels festius, així com el Calendari dels Jutjats Penals per a l’any 2024, aprovats en Sala de Govern en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2022. Podeu...

Novetats jurídiques del 20 al 26 de novembre de 2022

  Ordre HFP/1124/2022, de 18 de novembre, per la qual es modifiquen l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models 322 d’autoliquidació mensual, model individual i 353 d’autoliquidació mensual , model agregat, i el...

Novetats Jurídiques

Llei 23/2022, del 2 de novembre, per la qual es modifica la Llei 13/2011, del 27 de maig, de regulació del joc. Ordre PCM/1047/2022, d’1 de novembre, per la qual s’aprova i es publica el procediment de valoració dels llocs de treball previst al Reial...

Novetats jurídiques del 9 al 15 d´octubre de 2022

  Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies: Extracte de la Resolució de 5 d’octubre de 2022, de la Direcció General de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P. per la qual es convoquen els ajuts destinats...