Novetats jurídiques del 12 al 18 de juny de 2022

Ordre HFP/535/2022, de 9 de juny, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023. Llei 9/2022, de 14 de juny, de qualitat de l’arquitectura. Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per...

Novetats jurídiques del 5 al 11 de juny de 2022

Ordre JUS/509/2022, d’1 de juny, per la qual es crea el grup de treball Comitè Antifrau del Ministeri de Justícia. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 2191-2022, contra el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma...

Novetats jurídiques del 15 al 21 de maig de 2022

  Reial Decret 377/2022, de 17 de maig, pel qual s’amplia la tipologia de beneficiaris del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a...

NORMES DE REPARTIMENT JUTJATS D’INSTRUCCIÓ

  Us informem que el Jutjat Degà de Barcelona ens ha donat trasllat de les normes de repartiment dels Jutjats d’Instrucció modificades i aprovades per la Junta de Jutges celebrada el 30 de març de 2022 i aprovades per Sala de Govern el 26 d’abril de 2022. Podeu...

Novetats jurídiques del 1 al 7 de maig de 2022

  Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies: Ordre JUS/377/2022, de 27 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes econòmiques per a la preparació...

Novetats jurídiques del 10 al 16 de abril de 2022

Novetats jurídiques del 10 al 16 de abril de 2022   Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies:   Acord de 17 de març del 2022, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es publica...