Novetats Jurídiques

Llei 23/2022, del 2 de novembre, per la qual es modifica la Llei 13/2011, del 27 de maig, de regulació del joc. Ordre PCM/1047/2022, d’1 de novembre, per la qual s’aprova i es publica el procediment de valoració dels llocs de treball previst al Reial...

Novetats jurídiques del 9 al 15 d´octubre de 2022

  Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies: Extracte de la Resolució de 5 d’octubre de 2022, de la Direcció General de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P. per la qual es convoquen els ajuts destinats...

Novetats jurídiques del 12 al 18 de juny de 2022

Ordre HFP/535/2022, de 9 de juny, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023. Llei 9/2022, de 14 de juny, de qualitat de l’arquitectura. Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per...

Novetats jurídiques del 5 al 11 de juny de 2022

Ordre JUS/509/2022, d’1 de juny, per la qual es crea el grup de treball Comitè Antifrau del Ministeri de Justícia. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 2191-2022, contra el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma...