Novetats jurídiques del 12 al 18 de juny de 2022

Ordre HFP/535/2022, de 9 de juny, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023. Llei 9/2022, de 14 de juny, de qualitat de l’arquitectura. Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per...

Novetats jurídiques del 5 al 11 de juny de 2022

Ordre JUS/509/2022, d’1 de juny, per la qual es crea el grup de treball Comitè Antifrau del Ministeri de Justícia. Recurs d’inconstitucionalitat núm. 2191-2022, contra el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma...

Novetats jurídiques del 15 al 21 de maig de 2022

  Reial Decret 377/2022, de 17 de maig, pel qual s’amplia la tipologia de beneficiaris del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a...

NORMES DE REPARTIMENT JUTJATS D’INSTRUCCIÓ

  Us informem que el Jutjat Degà de Barcelona ens ha donat trasllat de les normes de repartiment dels Jutjats d’Instrucció modificades i aprovades per la Junta de Jutges celebrada el 30 de març de 2022 i aprovades per Sala de Govern el 26 d’abril de 2022. Podeu...