Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies:

 

 

 

 

 

Referències del Consell de Ministres