Novetats jurídiques del 9 al 15 de maig de 2021

Ordre INT / 448/2021, de 10 de maig, per la qual es modifica l’Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió...

Novetats jurídiques del 2 al 8 de maig de 2021

Acord de 28 d’abril de 2021, de la Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial, pel qual, en virtut del que preveu l’article 98.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, s’atribueix al Jutjat de Primera Instància n.º 9 de Burgos, de nova...