Referències del Consell de Ministres

Acords del Govern de la Generalitat

CGPJ

ICAB

CAFBL

El Defensor del Pueblo

Departament de Justícia

El Punt Avui

El País

El Periódico

El Economista

Ara.cat

La Vanguardia

Cinco Días

Economist & Jurist

Expansión

El Diario.es

Confilegal

  • Avantprojecte de Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa de Servei Públic de Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis .

Text de l’Avantprojecte:

Memòria de l’Anàlisi de l’Impacte Normatiu