PUBLICACIÓ ESTATUTS ICPB

Us informem que ha estat publicat al DOGC d’avui, dimecres 4 de setembre de 2019, la RESOLUCIÓ JUS/2255/2019, de 6 d’agost, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de...