Noticies Jurídique

 

 

 

 

Referències del Consell de Ministres

Acords del Govern de la Generalitat

(Davant l’imminent article 544 sexies LECrim), per Vicente Magro Servet – Magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem. Doctor en Dret

Diari La Ley, Nº 10219, Secció Doctrina, 1 de Febrer de 2023, La Ley