Us informem que ha estat publicat al DOGC d’avui, dimecres 4 de setembre de 2019, la RESOLUCIÓ JUS/2255/2019, de 6 d’agost, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.

La modificació dels Estatuts del Col·legi de Procuradors de Barcelona va ser aprovada per l’Assemblea General Extraordinària de data 19 de desembre de 2018. Podeu consultar els Estatuts accedint al següent enllaç: Estatuts ICPB

Rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 4 de setembre de 2019

Carme Cararach Gomar
Secretària General