Per al vostre coneixement s’adjunta unificació de criteris aprovats pels jutges del mercantil de Barcelona, sobre el règim transitori de la Reforma de la Llei Concursal, dotant de seguretat jurídica en alguns punts conflictius.

Podeu consultar aquest document accedint al següent enllaç: Criteris