Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies:

Referències del Consell de Ministres

 

Acords del Govern de la Generalitat