Es posa en coneixement que el passat dissabte dia 28 de febrer es va publicar al BOE el “Real Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social” , que en el seu capítol III , dins de les mesures en l’àmbit de l’administració de Justícia, estableix la modificació de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

Entre les modificacions que estableix, ressaltar la inclusió de les persones físiques dins de les exempcions subjectives de la taxa. El Reial Decret ha entrat en vigor al dia següent de la seva publicació.

Podeu consultar el Decret-llei en el següent link: decret