Us donem trasllat del Protocol de servei de guàrdia i d’actuació ràpida dels Jutjats Mercantils de Barcelona amb motiu del Mobile World Congress (MWC) durant el mes de febrer de 2020.

Aquest protocol fa especial referència a l’adopció de mesures cautelars urgents (amb o sense audiència) que tinguin per objecte patents tecnològiques i dissenys industrials la presentació dels quals estigui prevista per al MWC, així com la infracció de marques i de drets de propietat intel·lectual com a actes de competència deslleial i de publicitat il·lícita respecte de productes i matèries que siguin objecte d’exposició o exhibició en el mateix, establint també la prestació del servei de guàrdia preventiu i continuat amb motiu de l’esmentat congrés.

Aquest any, com a novetat, s’inclouen mesures de protecció del secret empresarial. Podeu consultar el Protocol especial d’aplicació que utilitzen per a la protecció del secret empresarial accedint al següent enllaç: Secret professional

Així mateix, us informem que els Jutjats Mercantils ens han demanat una relació de Procuradors que vulguin formar part d’un torn de guàrdia per atendre les possibles actuacions judicials que es produeixin durant el MWC amb les empreses participants.

Per poder estar en aquest torn és requisit tenir un nivell d’anglès mitjà/alt per comunicar-se amb els representats i disponibilitat horària durant els dies que es celebri l’esmentat Congrés.

El torn estarà format per una llista tancada de 7 Procuradors que s’escolliran per ordre de sol·licitud. Tot col·legiat que estigui interessat en formar part d’aquest torn ho haurà de comunicar per escrit a l’adreça de correu secretaria@icpb.es

Podeu visualitzar aquest document accedint al següent enllaç: Protocol

JUNTA ICPB

Barcelona, 27 de novembre de 2019PROTOCOL JUTJATS MERCANTILS PER AL MOBILE WORLD CONGRESS 2020

Us donem trasllat del Protocol de servei de guàrdia i d’actuació ràpida dels Jutjats Mercantils de Barcelona amb motiu del Mobile World Congress (MWC) durant el mes de febrer de 2020.

Aquest protocol fa especial referència a l’adopció de mesures cautelars urgents (amb o sense audiència) que tinguin per objecte patents tecnològiques i dissenys industrials la presentació dels quals estigui prevista per al MWC, així com la infracció de marques i de drets de propietat intel·lectual com a actes de competència deslleial i de publicitat il·lícita respecte de productes i matèries que siguin objecte d’exposició o exhibició en el mateix, establint també la prestació del servei de guàrdia preventiu i continuat amb motiu de l’esmentat congrés.

Aquest any, com a novetat, s’inclouen mesures de protecció del secret empresarial. Podeu consultar el Protocol especial d’aplicació que utilitzen per a la protecció del secret empresarial accedint al següent enllaç: Secret professional

Així mateix, us informem que els Jutjats Mercantils ens han demanat una relació de Procuradors que vulguin formar part d’un torn de guàrdia per atendre les possibles actuacions judicials que es produeixin durant el MWC amb les empreses participants.

Per poder estar en aquest torn és requisit tenir un nivell d’anglès mitjà/alt per comunicar-se amb els representats i disponibilitat horària durant els dies que es celebri l’esmentat Congrés.

El torn estarà format per una llista tancada de 7 Procuradors que s’escolliran per ordre de sol·licitud. Tot col·legiat que estigui interessat en formar part d’aquest torn ho haurà de comunicar per escrit a l’adreça de correu secretaria@icpb.es

Podeu visualitzar aquest document accedint al següent enllaç: Protocol

JUNTA ICPB

Barcelona, 27 de novembre de 2019