• Resolució de 9 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID-19. Link
 • Resolució de 9 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. Link
 • Resolució de 9 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. Link
 •  Reial Decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. Link

 • ACORD GOV/57/2020, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’estratègia d’actuació, davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19. Link
 • RESOLUCIÓ JUS/848/2020, d’1 d’abril, per la qual s’acorda la continuació dels procediments que instrueix el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i la iniciació d’un programa de mediació gratuïta durant l’estat d’alarma declarat com a conseqüència de la pandèmia internacional de COVID-19. Link
 • RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut. Link

 • RECOMANACIÓ (UE) 2020/518 DE LA COMISSIÓ, de 8 d’abril de 2020, relativa a un conjunt d’instruments comuns de la Unió per a la utilització de la tecnologia i les dades a fi de combatre i superar la crisi de la COVID-19 , en particular pel que fa a les aplicacions mòbils i a la utilització de dades de mobilitat anonimitzades. Link
 • COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ – Orientacions sobre les aplicacions mòbils de suport a la lluita contra la pandèmia de covid-19 pel que fa a la protecció de dades (2020 / C 124 I / 01) Link
 • Full de ruta comuna europea per a l’aixecament de les mesures de contenció de la COVID-19 (2020 / C 126/01) Link

Acords del Consell de Ministres

 • REIAL DECRET-LLEI pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. Link
 • ACORD pel qual es modifiquen els límits i el nombre d’anualitats que estableix l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, per tal de donar compliment al Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19. Link

Acords del Govern de la Generalitat

 • El Govern impulsa una campanya de ciberseguretat adreçada a empreses davant l’ús intensiu de les eines digitals i el teletreball Link

CGPJ

 • El CGPJ manté la suspensió d’actuacions judicials no essencials durant el segon període de pròrroga de l’estat d’alarma Link
 • El CGPJ aixeca les limitacions a la presentació d’escrits per mitjans telemàtics Link
 • El CGPJ considera activitat compatible la col·laboració habitual dels jutges amb un mitjà de comunicació Link
 • El CGPJ proposa mesures per agilitzar els procediments judicials que afecten els col·lectius especialment vulnerables després de l’estat d’alarma Link

Ministerio de Justicia

 • Justícia, el CGPJ, la Fiscalia i les comunitats autònomes acorden mantenir els serveis essencials en l’Administració de Justícia durant la pròrroga de l’estat d’alarma Link
 • Justícia inicia el procés per a l’aprovació d’una nova Llei d’enjudiciament criminal amb la creació de la comissió que elaborarà l’avantprojecte Link
 • Justícia, CGPJ, Fiscalia, Advocacia i comunitats autònomes avancen cap a un full de ruta consensuada per afrontar la sortida de la crisi de l’Covid-19 Link
 • Campo aborda amb advocats, procuradors i graduats socials els plans de Justícia per a la sortida coordinada de la crisi i l’agilització el servei públic Link

Parlament de Catalunya

 • El Parlament debatrà i votarà el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat el 24 d’abril en un ple amb menys diputats i amb vot delegat o telemàtic per a la resta Link

BOCG

 • Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo). Link
 • Proyecto de Ley por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo) Link
 • Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo). Link

El Periódico

 • El Govern relaxa les mesures malgrat l’alerta d’experts i la Generalitat Link
 • Els bancs baixen els tipus ‘revolving’ per evitar els jutjats Link
 • Patronals i sindicats busquen pactar una ‘deshivernatzió’ ordenada de l’economia Link
 • 780.000 autònoms cobraran la paga especial per cessament d’activitat aquest divendres Link
 • Els ERTES segueixen pujant i un de cada quatre catalans ja n’està afectat Link
 • La Fiscalia ha obert almenys 38 diligències per morts en residències Link

El País

 • La UE planeja doblar el seu pressupost per finançar la recuperació Link
 • Justícia confia en disposar d’informació diària de morts després d’implantar un nou sistema per als registres civils Link
 • El Govern aprova l’ajornament d’impostos per 3,4 milions de pimes i autònoms Link
 • La Generalitat replanteja el repartiment de màscares després de distribuir només 100.000 en metro i trens Link
 • Espanya se suma a un projecte europeu de rastreig de mòbils per després de la quarantena Link
 • El Govern aprovarà al maig l’ingrés mínim per a les famílies més vulnerables Link
 • Al menys 11.600 persones han mort en residències de serveis socials per coronavirus Link
 • Catalunya canvia la manera d’explicar casos i fa aflorar 3.242 morts més amb coronavirus Link
 • Justícia prepara una llei exprés per evitar el col·lapse en els tribunals Link
 • El Defensor del Poble investiga la política de multes de Marlaska pel coronavirus Link
 •  Després dels ERTO arriba l’allau de concursos Link

La Vanguardia

 • Itàlia sospesa crear una ‘taxa COVID’ per gravar les rendes més altes Link
 • La Generalitat insta a prendre la temperatura a tots els treballadors presencials Link
 • El Congrés reserva el 22 d’abril per a una possible nova pròrroga de l’estat d’alarma Link
 • Espanya encara no compleix els criteris per sortir del confinament Link
 • Les residències sumen ja més de la meitat de les morts a tot Espanya per coronavirus Link
 • La Justícia s’aboca al col·lapse Link
 •  El Govern treballa en un retorn a l’activitat en dues fases i per sectors Link
 • El Govern avisa que la reactivació no serà total fins a finals d’any Link

CICAC

 • Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana davant el pla de xoc presentat pel CGPJ Link

Confilegal

 • Demà s’aixecarà la prohibició per presentar demandes, apel·lacions i escrits a procuradors i advocats Link
 • La Confederació Espanyola d’Advocats Joves contra la “imposició” de fer hàbil el mes d’agost Link
 • Dones juristes denuncien que el ‘pla de xoc’ del CGPJ inclou reformes de calat sota l’excusa de la agilització processal Link
 • El PP exigeix que s’equipari als mutualistes amb els autònoms en les ajudes Link
 • L’Advocacia Espanyola, en contra de declarar hàbil el mes d’agost Link
 • El ‘pla de xoc’ del CGPJ retalla l’accés a la justícia i restringeix garanties processals Link
 • Els jutjats asturians han resolt més d’un miler d’actuacions des del 30 de març Link
 • Els sindicats de justícia li fan un pols al ministre afirmant que la seva Resolució és nul·la Link
 • Les associacions fiscals dirigeixen les seves propostes d’agilització de la Justícia a Delgado Link
 • El Ministeri de Justícia té la capacitat de “alliberar” gairebé 2.000 milions d’euros a l’economia en un mes Link
 • El ministre detalla a les associacions judicials que la desescalada a l’actual situació estarà composta de tres paquets d’accions Link
 • Fiscals instructors: Un magistrat i una fiscal debaten a cor obert sobre si seran millors que els jutges instructors Link
 • Els lletrats de l’Administració de Justícia proposen un pla de xoc per a la reobertura dels jutjats Link

Cinco Días

 • Els plets per Covid-19 abonen l’aparició de nous ‘Arriagas’ Link
 • Un pèrit, condemnat a pagar 13.400 euros per desdir-se del seu informe en el judici Link
 • El comerç exigeix a Govern que legisli per negociar baixades o quitances en el preu dels seus lloguers Link
 • Autònoms: la Seguretat Social eleva el límit per ajornar deutes sense garantia Link
 • El Notariat proposa autoritzar electrònicament pòlisses de finançament i testaments Link
 • El coronavirus empeny a celebrar els primers judicis íntegrament en línia Link
 • La Covid-19 i els arrendaments de local de negoci Link

Público

 • L’OMS aposta per aixecar restriccions per regions dins d’un mateix país Link
 • El Registre Civil de Barcelona va deixar d’inscriure defuncions durant dues setmanes per estar saturat Link
 • Sánchez prepara un nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al 10 de maig flexibilitzant el confinament Link

Voz Pópuli

 • La CEOE alerta que la majoria de les empreses no té equips de protecció Link
 • L’amenaça de col·lapse als tribunals per la Covid-19 dóna ales a l’arbitratge i la mediació Link
 • La banca rep sol·licituds de préstecs ICO que s’esgotarien una tercera línia Link
 • Un de cada tres autònoms es planteja tancar per la crisi del coronavirus Link

El Diario.es

 • Govern, patronals i sindicats acorden les recomanacions per a empreses i treballadors que reprenen l’activitat avui Link
 • Sanitat unifica les dades sobre casos de coronavirus que demana a les comunitats i incorpora als positius asimptomàtics Link

Expansión

 • Els jutges de la promoció de 2020 demanen que no es posposi la seva entrada a la carrera judicial Link
 • Col·lapse judicial: ¿és el moment de la mediació? Link
 • Incertesa en els despatxos tot i mantenir el seu ritme de treball Link
 • Els fiscals creuen que les reformes del CGPJ per reactivar la Justícia són inviables Link
 • Pla de xoc de CGPJ, ¿canvis estructurals, mesures conjunturals o mera declaració d’intencions? Link
 • Ni advocats ni oficines: el bufet del futur aterra a Espanya Link
 •  El Govern renuncia als Pressupostos de 2020 Link
 • Els aspirants a advocat demanen que se’ls habiliti sense haver de fer examen Link
 • Renda 2019: Professionals tributaris i autònoms valoren amb reserves la pròrroga de declaracions i autoliquidacions fins el 20 de maig Link

ICAB

 • El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa una via ràpida de resolució arbitral de conflictes a conseqüència del COVID-19 Link

Ara.cat

 • El laberint de l’ajuda de la Generalitat als autònoms Link
 • Administració de Justícia: el «dia després» de l’Covid-19 i com preparar la «UCI-judicial» Link

           Álvaro Perea González. Lletrat de l’Administració de Justícia

           Diari La Ley, Nº 9611, Secció Tribuna, 13 d’Abril de 2020, Wolters Kluwer

 • Diàlegs per al futur judicial. I.  Una visió de conjunt  Link

            Coordinació i introducció: Álvaro Perea González (LAJ)

            Autors: Ignacio Fernández Larrea (Advocat), Román García-Varela Iglesias (LAJ), Ignacio López Chocarro (Procurador), Álvaro Vacas Chalfoun (Jutge)

Diari La Ley, Nº 9614, Secció Tribuna, 16 d’Abril de 2020, Wolters Kluwer

 • La Llei de mediació obligatòria per resoldre els conflictes civils davant la crisi originada pel Coronavirus. Link

           Vicente Magro Servet. Magistrat de la Sala del Penal del Tribunal Suprem. Doctor en Dret

           Diari La Ley, Nº 9614, Secció Pla de Xoc de la Justícia, 16 d’Abril de 2020, Wolters Kluwer