Us informem de que en el BOE d’ahir dia 12 de juny es van publicar les següents lleis:

. Llei 3/2018, de 11 de juny, per la qual es modifica la Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea, per a regular l’Ordre Europea d’Investigació.

. Llei 4/2018, de 11 de juny, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel RDL 1/2007, de 16 de novembre.

. Llei 5/2018, de 11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges.

Podeu consultar el text de les esmentades lleis, així com les consideracions fetes pel CGPE sobre aquestes novetats legislatives, en els següents links:

Llei 3/2018
Llei 4/2018
Llei 5/2018
Consideracions CGPE

JUNTA ICPB

Barcelona, 13 de juny de 2018

JUNTA ICPB

Barcelona, 13 de junio de 2018