Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies:

 • Ordre SND / 323/2020, de 5 d’abril, per la qual es deixen sense efectes les restriccions previstes en l’Ordre SND / 290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució INT / 718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’acorda restringir la sortida de les persones dels municipis d’Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Link
 • Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària. Link
 • Resolució de 27 de març de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual s’acorda la represa dels procediments d’adquisició de la nacionalitat espanyola que regula el Reial Decret 1004/2015, de 6 de novembre, per qual s’aprova el reglament pel qual es regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència i en la Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d’Espanya Link
 • Resolució de 30 de març de 2020, de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es publiquen les quanties de les indemnitzacions actualitzades de el sistema per a valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Link
 • Correcció d’errades del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19. Link
 • Resolució de 6 d’abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d’ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, fixades en la Resolució de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social; i en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny. Link
 • Ordre JUS / 332/2020, de 6 d’abril, per la qual es concedeix una subvenció directa al Consell General de Procuradors d’Espanya en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta, per a l’exercici pressupostari 2020. Link
 • Acord de 6 d’abril de 2020, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, relatiu a la suspensió de terminis i tramitació de procediments en el marc de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Link
 • Resolució de 9 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Link
 • Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Resolució de 10 d’abril de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 10 d’abril de 2020, pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d’avals aprovada pel Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de l’COVID-19 . Link

 • RESOLUCIÓ SLT/812/2020, de 6 d’abril, per la qual es modifica el termini per proposar mesures en el marc de la disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, i la declaració dels serveis funeraris com a serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. Link
 • RESOLUCIÓ TSF/819/2020, de 7 d’abril, per la qual es prorroga la vigència del reconeixement i dels títols de família nombrosa i monoparental expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya. Link
 • DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. Link
 • RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement (ref. BDNS 502392). Link
 • DECRET LLEI 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. Link
 • COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ – Marc temporal per avaluar qüestions de defensa de la competència relacionades amb la cooperació empresarial en resposta a les situacions d’urgència ocasionades per l’actual brot de COVID-19 (2020 / C 116 I / 02) Link

Acords del Consell de Ministres

 • REIAL DECRET LLEI pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària. Link
 • ACORD pel qual es sol·licita autorització del Congrés dels Diputats per prorrogar l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • REIAL DECRET pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • ACORD pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de l’COVID-19. Link

Acords del Govern de la Generalitat

 • El Govern encarrega l’informe per implementar l’estratègia científica i tècnica per reactivar l’activitat després del confinament Link
 • El Govern aprova la creació del Programa Orfeu per abordar el cribratge massiu de la població per detectar la Covid-19 Link
 • El Govern aprova noves mesures en matèria econòmica i social per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus Link
 • El Govern posa en marxa la línia de préstecs per a autònoms i empreses afectats per la crisi de la Covid-19 Link

Departament d’Interior

 • Preguntes sobre les restriccions d’activitats per la COVID-19 a Catalunya Versió 06.04.2020 Link

Departament de Justícia

 • Justícia ajorna la construcció del Centre Obert de Tarragona i reformes en jutjats i presons de tot Catalunya Link

Ministeri de Justícia

 • Campo agraeix a notaris i registradors la prestació de serveis essencials durant la pandèmia per a la protecció de la seguretat jurídica Link

CGPJ

 • El CGPJ reuneix un centenar de mesures en un document base preparatori de el pla de xoc per evitar el col·lapse de la Justícia després de la fi de l’estat d’alarma Link

Abogacia.es

 • L’Advocacia proposa la reactivació gradual de tots els jutjats a porta tancada a partir del pròxim dia 13 Link

CGPE

 • El CGPE presenta les seves propostes per agilitar l’Administració de Justícia en plena crisi pel COVID-19 Link

Agència Tributària de Catalunya

 • Llista resum de l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris  Link

 • Pedro Sánchez allarga dues setmanes més l’estat d’alarma i avança que hi haurà més pròrrogues (El País, 04-04-2020)
 • Sanitat podrà comprovar mitjançant la seva aplicació mòbil si un ciutadà està on declara estar (El País, 06-04-2020)
 • El Govern habilitarà aquest divendres una segona línia d’avals de 20.000 milions només per a pimes i autònoms (El País, 09-04-2020)
 • La UE acorda desbloquejar les ajudes de mig bilió d’euros contra la crisi del coronavirus (El País, 09-04-2020)
 • Sánchez aconsegueix el suport de Congrés i convoca a un acord nacional de què recela l’oposició (El País, 10-04-2020)
 • Hisenda retarda el pagament trimestral d’impostos al 20 de maig i facilita als autònoms la declaració per estimació directa (El País, 10-04-2020)
 • El Govern assegura que a partir del 26 d’abril els ciutadans “podran anar recuperant la seva vida normal” (La Vanguardia, 08-04-2020)
 • Els forenses alerten que el dipòsit de cadàvers quedarà saturat en 30 dies si no baixen les morts (La Vanguardia, 08-04-2020)
 • Escalonar horaris, planificar tasques i distància social: les recomanacions de Sanitat per a la tornada a la feina (La Vanguardia, 10-04-2020)
 • El Banc d’Espanya vigila que les entitats no col·loquin productes propis als clients que demanen crèdits amb avals (El Periódico, 06-04-2020)
 • Jutges de Granada deixen lliures a diversos detinguts perquè no funcionen els aparells de videoconferències (El Periódico, 07-04-2020)
 • Pedro Sánchez prorrogarà l’estat d’alarma fins al 26 d’abril, però anirà obrint l’activitat econòmica (El Diario.es, 04-04-2020)
 • Milers d’hipotecats comuniquen cada dia al Banc que no poden pagar la hipoteca, però la majoria d’ells no entren en els criteris per a la moratòria (El Diario.es, 05-04-2020)
 • Ni assegurances de vida obligatoris ni refinançament de deutes anteriors: el Govern precisa les condicions dels crèdits per a empreses i autònoms (El Diario.es, 06-04-2020)
 • Operació ‘decret Calviño’ per frenar el col·lapse de la justícia per les targetes ‘revolving’(Voz Pópuli, 10-04-2020)
 • El precedent de confinament forçós que obliga el Govern a anar al Suprem per les seves ‘arques de Noè'(Voz Pópuli, 10-04-2020)
 • El sector tributari reclama a Govern l’ampliació dels terminis de presentació i liquidació d’impostos (Confilegal, 07-04-2020)
 • El Consell General de Procuradors aposta per la represa progressiva de l’activitat judicial de tramitació (Confilegal, 07-04-2020)
 • El CGAE proposa al Ministeri de Justícia reactivar gradualment els jutjats a partir del 13 d’abril (Confilegal, 07-04-2020)
 • Per lliure, Lesmes anuncia “el seu pla de xoc” sense esperar el de ministre i les Comunitats Autònomes (Confilegal, 08-04-2020)
 • Els jutjats de Madrid han resolt 10.942 assumptes durant la primera quinzena de l’estat d’alarma (Confilegal, 08-04-2020)
 • Desestimats els recursos de l’Advocacia de l’Estat i de la Fiscalia contra la interlocutòria de mesures cautelars de protecció a fiscals (Confilegal, 08-04-2020)
 • Campo demana a registradors i notaris que estudiïn alternatives a la resolució de conflictes (Confilegal, 08-04-2020)
 • La Sala Civil del Suprem considera que la “rebus sic stantibus” no és aplicable als contractes de curta durada (Confilegal, 09-04-2020)
 • Protecció de Dades ofereix 6 claus a les empreses per protegir la seva informació amb el teletreball  (Confilegal, 09-04-2020)
 • Fòrum Judicial Independent i l’Associació Francisco de Vitoria demanen a CGPJ el nombre d’afectats per Covid-19 en Justícia (Confilegal, 09-04-2020)
 • Per a quan la interrupció dels terminis processals per la declaració de l’estat d’alarma ?, per Jesús Sanz López (Confilegal, 10-04-2020)
 • Associacions de jutges, de lletrats judicials i d’advocats, en contra del “Pla de xoc” de l’CGPJ (Confilegal, 11-04-2020)
 • La normativa de salut pública podria permetre el confinament de casos positius asimptomàtics (Expansión, 06-04-2020)
 • Els lletrats del Congrés mantenen que no es poden fer plens telemàtics sense canviar el reglament (Ara.cat, 06-04-2020)
 • Els registradors creen un sistema telemàtic per facilitar la sol·licitud de l’ajornament del lloguer (Cinco Días, 06-04-2020)
 • Prestigiosos juristes temen que el Govern mantingui restriccions sobre els drets a l’acabar l’alarma (El Economista, 06-04-2020)

 • El còmput dels terminis processals i la seva represa un cop cessament l’Estat d’Alarma. Link

           Ignacio López Chocarro. Procurador dels Tribunals

           Diari La Ley, Nº 9609, Secció Tribuna 7 d’abril de 2020, Wolters Kluwer

 • Una primera aproximació a les mesures organitzatives i processals per a l’ordre contenciós-administratiu a la vista del primer document de treball de l’CGPJ. Link

            Emilio Aparicio

            Almacén de Derecho – 09.04.2020