Referències del Consell de Ministres

Acords del Govern de la Generalitat

Departament de Justícia

El Defensor del Pueblo

Agència Tributària de Catalunya

Tribunal Constitucional

CGPJ

Colegio de Registradores de España

Públic

El Periódico

El País

El Punt Avui

La Vanguardia

Ara.cat

Economist & Jurist

Confilegal

El Confidencial

Diari de Sabadell

Expansión

El Derecho.com

Altra documentació: