Benvolgut/da

Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies:

 • Ordre ISM / 371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 de Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer enfront de l’COVID-19 Link
 • Resolució de 27 d’abril de 2020, de la Comissió Executiva de Banc d’Espanya, sobre la continuació del procediment aplicable en la presentació de reclamacions i queixes, quina tramitació i resolució sigui competència del Banc d’Espanya, que regula l’article 30 de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del Sistema Financer i l’Ordre ECC / 2502/2012, de 16 de novembre  Link
 • Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a l’COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia Link
 • Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Administració Digital, per la qual s’acorda la continuació dels procediments administratius d’autorització de nous sistemes d’identificació i signatura electrònica mitjançant clau concertada i qualsevol altre sistema que les administracions considerin vàlid a que es refereixen els articles 9.2 c) i 10.2 c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en aplicació de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre TMA / 378/2020, de 30 d’abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual que poden accedir als ajuts transitòries de finançament que estableix l’article 9 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19 Link
 • Ordre SND / 380/2020, de 30 d’abril, sobre les condicions en què es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 Link
 • Ordre SND / 381/2020, de 30 d’abril, per la qual es permet la realització d’activitats no professionals de cura i recol·lecció de produccions agrícoles Link
 • Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, pel que es dicten instruccions sobre l’utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen els requisits per garantitzar una movilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a la nova normalitat. Link
 • Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, pel que es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l’activitat de comerç minorista i de presentació de serveis, així com de les activitats d’hosteleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi santitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, pel que s’estableix les condicions per l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, l’obertura d’arxius, així com per la pràctica de l’esport professional i federat. Link

 • DECRET LLEI 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu. Link
 • RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305). Link
 • LLEI 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 Link
 • LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient Link
 • DECRET 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Link

Acords del Consell de Ministres

 • REIAL DECRET-LLEI de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Link
 • ACORD pel qual s’autoritza a la Comunitat Autònoma de Catalunya a prestar garanties a l’Institut Català de Finances (ICF) per cobrir el risc de les operacions de préstecs i excepcionalment d’avals atorgats per l’ICF a empreses afectades pel COVID-19 que es comprometin a mantenir els llocs de treball, per un import màxim de 560.000.000 d’euros. Link
 • ACORD pel qual s’aprova el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19. Link
 • TEXT DEL PLA Link
 • ANNEX I.- PANEL D’INDICADORS INTEGRAL Link
 • ANNEX II.- PREVISIÓ ORIENTATIVA PER A L’AIXECAMENT DE LES LIMITACIONS D’ÀMBIT NACIONAL ESTABLERTES EN L’ESTAT DE ALARMA, EN FUNCIÓ DE LES FASES DE TRANSICIÓ A UNA NOVA NORMALITAT Link
 • ANNEXO II.- CRONOGRAMA ORIENTATIU PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT Link

Acords del Govern de la Generalitat

 • El Govern aprova el reglament de la Llei de la renda garantida de ciutadania Link
 • El Govern aprova un nou decret llei amb mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya Link
 • El Govern aprova el conveni que regula el fons de la línia de finançament ‘ICF crèdit COVID-19’, dotada amb 700 milions d’euros Link

Govern de la Generalitat

 • Pla de transició del Confinament, Desconfinament Gradual i Nova Normalitat Link

Departament de Justícia

 • Cauen un 60 % les consultes per robatoris i furts durant el confinament Link

CGPJ

 • El CGPJ inclou l’expedició de certificats de fe de vida entre els serveis essencials dels registres civils Link 
 • El CGPJ publica la Guia de bones pràctiques per a la reactivació de l’activitat judicial i la prevenció de contagis per COVID-19 en jutjats i tribunals Link

TJUE

 • Continuïtat del servei públic europeu de justícia: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea preveu reprendre les vistes orals a partir de el 25 de maig de 2020 Link

Cinco Días

 • Els fons de finançament de litigis estudien els plets pel Covid-19 Link
 • Crítiques a les mesures per al lloguer de locals comercials: “desprotegeixen a l’inquilí” Link
 •  L’impacte de les mesures de Govern en dos terminis essencials de la Llei Concursal Link
 • L’ajuda al lloguer es pot sol·licitar fins al 30 de setembre i tindrà un màxim de 5.400 euros Link

Abogacía Española

 • L’Advocacia rebutja per la seva ineficàcia l’habilitació del mes d’agost als jutjats i tribunals Link

El Periódico

 • El Govern de la Generalitat activa dues aplicacions per ajudar a la ciutadania a gestionar els efectes del confinament Link
 • Els ‘ICOS’ posen a prova a la banca Link
 • Barcelona donarà un pagament únic de 300 euros a 16.500 autònoms en dificultats Link
 • Les mesures per salvar la justícia provoquen una brega entre Govern i PP Link
 • La llei de segona oportunitat pot ser clau per a particulars i autònoms davant l’allau d’impagaments Link
 • Les empreses podran aixecar els ERTES de forma progressiva Link

El Economista

 • El Govern relaxa la Llei Concursal davant l’allau de fallides que es preveu Link
 • Les 30 ‘normalitats’ que imposarà el coronavirus quan acabi la crisi Link
 • Nou canvi de govern: els autònoms que perdin un 75% d’ingressos sí que podran rescatar els seus plans de pensions Link
 • Casado anuncia que el PP no donarà suport al reial decret per evitar el col·lapse dels tribunals després de l’estat d’alarma Link

El Diario.es

 • La pandèmia empeny a la Justícia a un col·lapse sense precedents després d’anys d’abandonament sense inversions ni consensos Link
 • Justícia assegura que el PP va aplaudir divendres les mesures davant el col·lapse per la COVID-19 que Casado diu que no dóna suport Link
 • Els autònoms que cobrin el ‘atur’ per la COVID-19 seguiran rebent l’ajuda, tot i que obrin els seus negocis a la desescalada Link

Voz Pópuli

 • La súpercort d’arbitratge de Madrid ‘regula’ per primera vegada als fons de litigis Link
 • Els empresaris demanen un ERTO de funcionaris i reducció de ministeris Link
 • Sánchez creu necessari seguir en estat d’alarma almenys tot el mes de maig Link

Confilegal

 • Hi haurà judicis per les tardes i podran ser telemàtics excepte els casos de delictes greus, segons l’esborrany de Reial decret llei Link
 • A què esperem per tenir una jurisdicció especialitzada en família? Link
 • L’Administració ha de posar els mitjans necessaris per aconseguir un servei públic de qualitat: És de Justícia, per Adriana Flores Link
 • La Plataforma Família i Dret demana a l’CGPJ l’especialització de determinats jutjats per procediments de família Link
 • Els advocats de família proposen 29 mesures en quatre fases per reprendre l’activitat judicial en la jurisdicció civil Link
 • Quatre sentències ja han anul·lat l’IRPH i l’han substituït per l’Euribor Link
 • CSIF exigeix un pla de reincorporació que inclogui test fiables a tots els treballadors de Justícia Link
 • Lesmes elegirà tres presidents de Sala del Tribunal Suprem si no li renoven pròximament Link
 • Catalunya demana que la mediació extrajudicial sigui obligatòria per evitar el col·lapse dels jutjats Link
 • Aplicació del Reial decret llei: “Qui paga la festa”, pregunten els consellers de Justícia de les Comunitats Autònomes Link
 • Experts en mediació i arbitratge elaboren un procediment especial per resoldre els conflictes entre empreses derivats de l’Covid-19 Link
 • El PP votarà en contra del Reial decret llei de Justícia perquè conté articles que no van ser ni pactats ni consensuats Link
 • La UPF, ‘preocupada’ per l’adopció de certes mesures que ‘podrien no garantir’ la seguretat i salut en l’administració de Justícia Link
 • Lletrats judicials afirmen que algunes mesures del decret generen confusió i que Justícia no escolta les seves propostes Link
 • El comptador a zero de la Fiscalia vulnera drets i garanties constitucionals Link
 • Els magistrats de Contenciós de l’Audiència Nacional demanen tenir signatura electrónica Link
 • El Col·legi d’Advocats de Màlaga proposa a CGAE i a l’CADECA convocar una vaga a l’agost Link

El País

 • La Generalitat crea un ajut de 200 euros per a treballadors i autònoms Link
 • Rastreig de contagis: la controvertida aplicació que cerca treure’ns del confinament Link
 • La seguretat a Barcelona, pendent de les restriccions Link
 • Guia visual de la desescalada: dates, fases i totes les claus de la volta a la normalitat Link
 • El PP i els nacionalistes menyspreen el pla de desescalada de Govern Link
 • Barcelona impulsa un pacte de reconstrucció post covid-19 amb tots els partits i 50 entitats Link
 • El Govern aprova el reglament de la renda garantida Link
 • Set autonomies s’oposen al desconfinament per províncies i el Govern s’obre a revisar-lo Link
 • Catalunya demana a Govern 4.000 milions per afrontar la crisi del coronavirus Link
 • Espanya tardarà a l’almenys dos anys en superar la pitjor crisi en un segle, segons la previsió de Govern Link
 • Els sindicats exigeixen a Govern una llei per regular el teletreball Link
 • Els delictes es van reduir un 73,8% els primers 15 dies del confinament Link
 • Els crèdits per a inquilins ja estan gairebé llestos: poden acollir llars que ingressen fins 2.689 euros al mes Link

La Vanguardia

 • Vox porta al Constitucional el decret de l’estat d’alarma i els seus tres pròrrogues Link
 • El Congrés aprova per unanimitat la comissió per a la reconstrucció Link
 • La Diputació de Barcelona coordinarà amb els municipis com afrontar la desescalada Link
 • Madrid i Catalunya, en el furgó de cua en el pla de desescalada Link
 • Lletrats de Justícia avalen part de la “desescalada judicial” després l’alarma Link
 • El teletreball augmenta dues hores la jornada i avança el seu inici Link

Expansión

 • Mesura de temperatura, mampares o límit d’aforament en els jutjats, les propostes del CGPJ Link
 • La moratòria que no redueix costos als arrendataris, per Susana Sandín – Sandín Advocats Link
 • Mesures en l’àmbit concursal: tard, malament i mai, per José Carlos González Vázquez, – MA Advocats Link
 • Co-mediació: un enfocament multidisciplinari per a la mediació, per Álvaro Pérez – Conexig Espanya Link
 • El Govern preveu que el PIB s’enfonsi un històric 9,2%, l’atur es dispari a l’19%, el dèficit a l’10,34% i el deute a l’115,5% aquest any Link
 • Teletreball, vacances i permís retribuït: ¿què passarà quan acabi l’estat d’alarma? Link
 • ERTEs: es podrà treure a empleats de forma progressiva i “facilitar” reduccions de jornada Link

El Confidencial

 • Guerra pel lloguer: les pimes s’encarreguen demandes contra els centres comercials Link
 • Els registradors anticipen una allau de concursos de creditors Link
 • El TC veta les protestes en l’alarma quan els tribunals començaven a autoritzar-les Link
 • Un tribunal critica la limitació de drets amb l’estat d’alarma contra la pandèmia Link
 • El Govern planeja renovar l’alarma fins al juliol sense tenir lligats els vots al Congrés Link

Público

 • Pimes, autònoms i la majoria dels funcionaris, abocats a la sanitat privada per realitzar-se els test de covid-19 Link
 • El CGPJ amaga la xifra de jutges contagiats per la covid-19 Link
 • El Govern prepara un mecanisme per resoldre l’allau de reclamacions contra les companyies aèries per la covid-19 Link

Voz Pópuli

 • Sánchez ‘juga’ amb els terminis de les pròrrogues de l’estat d’alarma Link
 • El col·lapse del Registre de Madrid impedeix inscriure les morts posteriors a el 2 d’abril Link
 • Justícia exigeix a les comunitats que garanteixin els mitjans per als judicis telemàtics Link
 • Juristes constitucionalistes qüestionen el manteniment de l’estat d’alarma Link

La Información

 • Només 100 € per sentència: Justícia planteja un pla utòpic sense més jutges ni diners Link

El Confidencial Digital

 • 600 jutges i 5.000 treballadors més són necessaris perquè l’Administració de Justícia no col·lapsi després de l’estat d’alarma Link

Blog Hay Derecho / Expansión

 • Habilitació judicial d’agost: perjudicial per als professionals i sense benefici per a la ciutadania, per Carlos Javier Galán Link

El Punt-Avui

 • Mediació per reajustar el cost dels locals comercials Link

El Nacional.cat

 • MAPA | Els parcs oberts i els carrers tallats des de divendres a Barcelona Link

La Voz de Galicia

 • El Tribunal Superior prohibeix col·locar plàstics als jutjats per protegir-se de virus Link

ICAB

 • Comunicat de l’ICAB sobre l’aprovació del Reial Decret Llei 16/2020 Link

 • Primers pronunciaments de les audiències provincials sobre reclamacions de danys causats pel càrtel de camions (I) Link

           Francisco Marcos. Almacén de Derecho – 27 Abril 2020

 • Diàlegs per al futur judicial. II. El concurs de creditors i el paper del Dret Mercantil Link

           Coordinació i introducció: Álvaro Perea González (Lletrat de l’Administració de Justícia)

       Autors: Enrique Sanjuán i Muñoz (Magistrat especialista en assumptes mercantils); Juan Manuel De Castro Aragonès (Advocat. Magistrat en excedència); José María Casasola Díaz (Lletrat de l’Administració de Justícia); Gonzalo Pérez Grijelmo (Advocat); Diego Comendador Alonso (Administrador Concursal); Diari La Ley, Nº 9622, Secció Pla de Xoc de la Justícia / Enquesta, 28 abril de 2020, Wolters Kluwer

 • La suspensió del procés de desnonament en el RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19 Link

           Alberto Martínez de Santos. Lletrat de la A. de Justícia

           Diari La Ley, Nº 9622, Secció Doctrina, 28 abril de 2020, Wolters Kluwer