• Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 12 de maig de 2020, pel qual es formalitzen els criteris de distribució i la distribució resultant per a l’exercici 2020 del crèdit de 6.500.000 euros per al desenvolupament de programes i la prestació de serveis que garanteixin el dret a l’assistència social integral a les víctimes de violència de gènere i l’atenció als menors; del crèdit de 1.000.000 d’euros per implementar la proposta comuna per a la millora de la coordinació i desenvolupament de plans personalitzats; així com del crèdit de 2.000.000 d’euros per a programes per al suport a víctimes d’agressions i / o abusos sexuals. Link
 • Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 12 de maig de 2020, pel qual es formalitzen els criteris de distribució i la distribució resultant per a l’exercici 2020, del crèdit de 100.000.000 d’euros per al desenvolupament per les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Link
 • Resolució de 19 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de l’COVID-19 . Link
 • Ordre SND / 422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre TMA / 424/2020, de 20 de maig, per la qual es modifiquen l’Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat; i l’Ordre TMA / 419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 a l’ procés de desescalada. Link
 • Ordre SND / 427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 a petits municipis i als ens locals d’àmbit territorial inferior. Link
 • Resolució de 20 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març Link
 • Ordre JUS / 430/2020, de 22 de maig, per la qual s’activa la fase 2 del Pla de desescalada per a l’Administració de Justícia davant el COVID-19Link
 • Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre SND / 440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat Link
 • CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020). Link
 • RESOLUCIÓ JUS/1035/2020, de 14 de maig, per la qual s’aixeca la suspensió del procediment de selecció, nomenament i cessament del personal interí dels cossos al servei de l’Administració de justícia establerta per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, segons la redacció donada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març. Link
 • RESOLUCIÓ SLT/1079/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efectes, en l’àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2. Link
 • DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. Link
 • RESOLUCIÓ SLT/1102/2020, de 21 de maig, per la qual es deixen sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i les resolucions dictades en la seva aplicació. Link

 • REGLAMENT (UE) 2020/672 DEL CONSELL de 19 de maig de 2020 relatiu a la creació d’un instrument europeu de suport temporal per atenuar els riscos d’atur en una emergència (SURE) arran del brot de COVID-19 Link
 • Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. Link
 • Projecte de llei de mesures processals i organitzatives per fer front a l’COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia (procedent de el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril). Link

Acords del Consell de Ministres

 • ACORD pel qual es sol·licita autorització del Congrés dels Diputats per prorrogar l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Text de la sol·licitud d’autorització al Congrés dels Diputats per prorrogar l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aprovada pel Consell de Ministres d’avui Link
 • ACORD pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de l’COVID-19. Link

Acords del Govern de la Generalitat

 • El Govern dona llum verda a un nou Decret llei amb mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 Link

Ministeri de Justícia

 • El Govern acorda l’aixecament dels terminis processals a partir del 4 de juny Link
 • Justícia constitueix la comissió d’experts que elaborarà l’avantprojecte de Llei de Dret de Defensa Link
 • Ministeri, CGPJ, Fiscalia i comunitats autònomes acorden passar a la fase 2 de la desescalada en l’Administració de Justícia des de dimarts que Link

Fiscalia General del Estado

 • Activitat de la Fiscalia en relació a la situació de les residències de la tercera edat afectades per la COVID 19 Link

Departament de Justícia

 • Justícia destina prop d’un milió d’euros a la prevenció de contagis als jutjats, les presons i justícia juvenil Link

Parlament de Catalunya

 • El Ple vota dijous la creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran i quatre decrets llei relacionats amb la Covid-19 Link
 • El Ple aprova per unanimitat crear una comissió d’investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran i valida quatre decrets llei relacionats amb la crisi de la Covid-19 Link

Agencia Tributària de Catalunya

 • Avís en relació amb la validesa dels programes d’ajuda dels models 651 i 652 i previsió de la nova versió Link
 • Previsió de la nova versió dels programes d’ajuda de transmissions, successions i donacions Link

ICAB

 • L’ICAB inicia actuacions informatives Link
 • Comunicat de la Secció de Dret Penal de l’ICAB Link

CGPJ

 • El CGPJ acorda que els serveis declarats essencials durant l’estat d’alarma segueixin tramitant de manera preferent un cop es reprengui l’activitat judicial Link

La Vanguardia

 • “El teletreball no era això”, avisen els experts Link
 • Espanya supera el milió de multes per violar les mesures de l’estat d’alarma Link
 • El caos a les residències suma centenars de causes judicials Link
 • Sanitat flexibilitza les restriccions en municipis de 10.000 habitants en fase 0 o 1 Link
 • Ingrés mínim vital: des de juny, per 850.000 llars i amb un cost de 3.000 milions anuals per a l’Estat Link

El País

 • L’estat d’alarma: un bosc de 209 normes excepcionals Link
 • Agents socials i Govern aposten per tornar a la feina sense tests massius Link
 • Catalunya tanca als hospitals de campanya de la covid-19 Link
 • Les comunitats fan apilament de material davant d’un possible rebrot Link
 • La Generalitat i Colau demanen que Barcelona passi el proper dilluns 25 a la fase 1 de la desescalada Link
 • El Govern cedeix davant Ciutadans i pacta reduir la pròrroga de l’estat d’alarma a dues setmanes Link
 • Sánchez aconsegueix salvar la pròrroga de l’estat d’alarma amb Cs i PNB però esquerda el pacte d’investidura amb ERC Link
 • L’Advocacia de l’Estat considera que no es pot mantenir el pla de desescalada sense l’estat d’alarma Link
 • La patronal CEOE suspèn el diàleg amb el Govern i anul·la les reunions previstes en protesta pel pacte amb Bildu Link
 • Colau demana a Sánchez allargar sis mesos més la pròrroga per executar desnonaments Link
 • Espanya emetrà la major quantitat de deute de la història amb 297.000 milions d’euros Link
 • Espanya, abocada a apujar els impostos segons els experts Link
 • Colau i el Govern estudien unificar Barcelona amb les regions sanitàries metropolitanes per facilitar la mobilitat Link
 • El Govern permet reprendre totes les reformes de pisos i flexibilitza l’obertura de centres comercials Link
 • El coronavirus asfixiarà encara més a les comunitats de veïns Link

Público

 • El Defensor del Poble avisa “errors” en totes les fases de sistema de protecció a víctimes de violència de gènere Link
 • L’impacte de la pandèmia a la Catalunya Central és nou vegades superior al de les Terres de l’Ebre Link
 • Mediació, cita prèvia, retransmissions … El Govern busca recuperar la normalitat dels jutjats al setembre Link
 • El Govern preveu que els concursos de creditors creixin gairebé un 900% per la pandèmia Link
 • Les xifres del drama: hi haurà gairebé 4 milions més d’assumptes judicials per la covid-19 Link

El Diario.es

 • Espanya posa a punt la nova forma de mesurar la pandèmia: serà més important controlar les “cadenes de transmissió” que els contagis Link
 • Merkel i Macron pacten un fons anticrisi que el sud considera “un primer pas” davant el rebuig d’Holanda Link
 • Què pots fer a la fase 1: tornen les terrasses, els hotels i les reunions de deu persones Link
 • Això és el que pots fer quan el teu territori estigui en fase 2: més horari per als passejos, restaurants i piscines Link
 • Sanitat elimina els límits d’acompanyants en els passejos d’adults i nens: podràs sortir amb qui vulguis en grups de fins a 10 persones Link

Voz Pópuli

 • El Suprem estudia si s’ha d’indemnitzar a presos preventius que acaben sense condemna Link
 • Malestar pels nomenaments de jutges en plena pandèmia: “No sembla oportú” Link
 • Hisenda avisa que pot cobrar IVA sobre el lloguer d’habitatge a l’autònom que declari teletreballar Link
 • L’Audiència Nacional acumula un embús d’uns 700 escrits penals en plena pandèmia Link
 • Els despatxos troben un filó en les multes per l’estat d’alarma Link

Confilegal

 • L’APM insta el Ministeri, a CGPJ, a la FGE i les CCAA a reprendre l’activitat judicial de forma immediata Link
 • Jutge d’Oriola fixa judici per contracte d’arrendament amb opció a compra contra les ordres de l’CGPJ Link
 • El TSJM consulta al CGPJ la possibilitat de celebrar judicis sobre assumptes no essencials abans de la fi de l’estat d’alarma Link
 • Arriaga Associats es querella contra els jutges de l’Audiència de Barcelona que van fallar contra la jurisprudència del TJUE sobre l’IRPH Link
 • El jutge d’Oriola va celebrar el judici i va condemnar en costes a l’advocada i al seu client, que no van acudir per por de contagiar-se de COVID-19 Link
 • L’auge del teletreball posa en relleu la necessitat de el dret a la desconnexió digital, que no està desenvolupada a Espanya Link
 • La jutge degana de Madrid dóna instruccions, en un acord governatiu, sobre com han de celebrar-se els judicis després de l’estat d’alarma Link
 • Línies aèries i moratòries hipotecàries concentren les reclamacions dels consumidors durant l’estat d’alarma Link
 • La Junta de jutges de família de Madrid capital unifica criteris de cara a les demandes sobre règims de visites i aliments Link
 • L’ICAM empararà als advocats que es neguin a prestar assistència presencial quan no es compleixin les mesures de protecció sanitària Link
 • ¿I per què no es confia en tercers -els procuradores- els actes d’execució ?, per Ignacio Argos Linares, procurador i Tresorer de la Junta de Govern de el Col·legi de Procuradors de Madrid. Link

Información

 • Espanya, a la cua en teletreball a Europa tot i la pandèmia Link

El Periódico

 • Calviño deixa oberta la possibilitat del rescat Link
 • Sánchez Llibre afirma que la ruptura de la CEOE amb el Govern no és definitiva Link

El Confidencial Digital

 • El Govern tindrà llesta en un mes l’app que controlarà als infectats per Covid-19 Link

Europa Press

 • Cercle d’Empresaris aposta per fomentar sistemes alternatius de resolució de conflictes davant el COVID Link

Cinco Días

 • Els bufets revelen els seus plans de desescalada Link
 • Pot un empleat negar-se a sotmetre’s a les proves per saber si té el coronavirus? Link
 • Els grans bufets encoratgen arbitratges milionaris per les mesures contra el covid-19 Link
 • Multes per desobeir el confinament, són totes legals? Link
 • Els embolics judicials sobre l’IRPH tornen a voltar a la banca Link
 • Aquestes són les normes detallades per a la tornada a l’oficina Link
 • Estic obligat a informar la meva empresa que tinc el coronavirus? Link

Expansión

 • De l’assessorament a la formació: els bufets diversifiquen el seu negoci Link
 • Col·legi d’Advocats de Barcelona preveu un “col·lapse sense precedents en la Justícia” Link
 • El Govern preveu recuperar al setembre la normalitat en l’Administració de Justícia Link
 • Un nou repte per a la Justícia: la celebració telemàtica de vistes, per Antonio Castán – Elzaburu Link
 • La tornada a l’oficina: així són les noves relacions a la feina Link
 • Justícia planeja posar en marxa 23 jutjats per casos vinculats a l’Covid-19 Link

El Economista

 • El Govern agilitarà el pagament dels ERTE i amplia a quatre mesos l’ajornament d’impostos sense interessos Link

El Confidencial

 • Caos judicial per l’IRPH: 6 audiències provincials donen la raó als bancs Link

El Periódico

 • El Govern renova durant sis mesos els permisos de residència i treball dels estrangers Link
 • Brussel·les recomana a Espanya reforçar la protecció de l’ocupació i invertir més en sanitat Link

Revista de Derecho del Mercado Financiero

 • Els jutges del Mercantil elaboren formularis per mitigar el col·lapse judicial Link

Lawyer Press

 • Els procuradors informen el Rei d’una baixada d’un 70 per cent en el nombre de plets presentats Link
 • Victòria Ortega trasllada al Rei la necessitat de recuperar la normalitat judicial el més aviat possible Link