Us adjuntem la Circular 2/2020 de la Secretaria General de l’Administració de Justícia que regula les Notificacions en els expedients judicials durant la vigència de l’estat d’alarma.

La Circular recomana als LAJ notificar totes les resolucions que es dictin en els procediments en curs, tant si són dels declarats essencials com qualsevol altre, siguin o no de tràmit i en principi ho hauran de fer de forma telemàtica.

Podeu consultar aquest document accedint al següent enllaç: Circular