Us informem que el Jutjat Degà de Barcelona ens ha donat trasllat de les normes de repartiment dels Jutjats del Penal de Barcelona (Junta de Jutges de data 11 d’octubre de 2018), aprovades per la Sala de Govern de data 30 d’octubre de 2018.

Podeu consultar aquestes normes de repartiment accedint al següent link: Normes de Repartiment

JUNTA ICPB

Barcelona, 8 de novembre de 2018