Us informem que el Jutjat Degà de Barcelona ens ha donat trasllat dels següents acords aprovats per la Junta de Jutges celebrada el dia 28 d’octubre de 2020 i per Sala de Govern celebrada el dia 24 de novembre de 2020:

  • Punt 3 que fa referència al “accés als procuradors als concursos presentats de forma prèvia al seva declaració”: Punt 3