Us informem que la Sala de Govern del TSJC ens ha donat trasllat de les normes de repartiment dels Jutjats d’Instrucció i del Penal de Barcelona aprovades per les Juntes de Jutges i Jutgesses de dates 11 i 13 de març de 2019, respectivament, i per la Sala de Govern del TSJC en la seva sessió de data 2 d’abril de 2019.

Podeu consultar aquestes normes de repartiment accedint als següents enllaços:
Normes de Repartiment Instrucció
Normes de Repartiment Penal

JUNTA ICPB

Barcelona, 15 d’abril de 2019