Us informem que el Jutjat Degà de Barcelona ens ha donat trasllat de l’ultima modificació de les normes de repartiment dels Jutjats d’Instrucció de Barcelona, aprovada per Junta de Jutges de data 1 d’octubre de 2018, i per la Sala de Govern de data 17 d’octubre de 2018.

Podeu consultar aquestes normes de repartiment accedint al següent link: Normes de Repartiment

JUNTA ICPB