TSJC Jaume Gassó i Espina procurador

 

Us informem que el President de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ens ha donat trasllat de les Normes de Repartiment d’assumptes entre les diferents Seccions de la Sala, aprovades el passat 31 de desembre de 2020.

Podeu consultar aquest document accedint al següent enllaç: Normes