INSTRUCCIÓ FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Us donem trasllat de la Instrucció núm. 1/2020, de 15 de setembre, sobre criteris d’actuació per a la sol·licitud de mesures cautelars en els delictes de violació de domicili i usurpació de bens immobles.

Podeu consultar aquest document accedint al següent enllaç: Instrucció

JUNTA ICPB

Barcelona, 16 de setembre de 2020