Buenas practicas- Procurador Gasso
Us donem trasllat de la GUIA DE BONES PRÀCTIQUES SOBRE ESCRITS, INFORMES ORALS I ACTUACIONS JUDICIALS elaborada entre el TSJC, el CICAC i l’ICAB amb la finalitat d’establir unes normes orientatives sobre redacció d’escrits, en la cerca d’un llenguatge concís, comprensible i assequible per al justiciable. Així mateix, s’inclouen recomanacions per a agilitzar i optimitzar el temps en les intervencions orals.

S’adjunta la Guia per al vostre coneixement: Bones Pràctiques