Us traslladem les conclusions de unificació de criteris dels Jutges de Primera Instància de Barcelona en relació al procediment monitori després de la reforma de la LEC.

Cal tenir en compte que aquestes conclusions no són de Juntes de Jutges, i que els criteris que s’exposen no són en cap cas vinculants, però expressen el parer de la majoria dels jutges reunits.

Podeu accedir a les conclusions clicant el següent link