CONCLUSIONS CRITERIS EN MATÈRIA DE PRÈSTECS/CRÈDITS GARANTITS

Us traslladem les conclusions de la reunió dels Jutges de Primera Instància de Barcelona sobre unificació de criteris en matèria de préstecs/crèdits garantits amb hipoteca que han estat objecte de titulització.

Cal tenir en compte que aquestes conclusions no són de Juntes de Jutges, i que els criteris que s’exposen no són en cap cas vinculants, però expressen el parer de la majoria dels jutges reunits.

Podeu accedir a les conclusions clicant el següent link


JUNTA ICPB

Barcelona, 19 de juliol de 2016