Us adjuntem l’acord d’unificació de criteris adoptat pels jutges de primera instància de Barcelona, en relació a la clàusula rebus sic stantibus i els procediments de desnonament.

Els acords estan pendents d’aprovació oficial en junta sectorial de jutges. No obstant, donat que no tenen caràcter jurisdiccional, i a la vista de que s’han assolit de manera molt majoritària, us donem trasllat dels mateixos.

Podeu consultar el document accedint al següent enllaç: Acord