REIAL DECRET LLEI 20/2012 IVA I IRPF

Es recorda a tots els col·legiats que entre les moltes mesures que recull el Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, s’inclouen alguns canvis fiscals que ens afecten de...