MOLT IMPORTANT – TAXES JUDICIALS

Com a continuació de la Circular nº54/12 referent a l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 relativa a les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia, assenyalar que des del Col·legi de Procuradors de Barcelona s’han realitzat gestions...