QUADRE DE MODIFICACIONS LEGISLATIVES

Amb motiu de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, que reforma la LEC, hem elaborat juntament amb l’Editorial SEPIN un quadre comparatiu on es recullen les modificacions introduïdes per aquesta...

MODIFICACIONS LEGISLTATIVES

Es dona trasllat a tots els col·legiats de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, que entra en vigor avui i afecta a l’article Segon i Disposició Transitòria Segona de la LEC. Podeu consultar...