Amb motiu de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, que reforma la LEC, hem elaborat juntament amb l’Editorial SEPIN un quadre comparatiu on es recullen les modificacions introduïdes per aquesta Llei.

Podeu consultar aquest quadre clicant el següent link.Con motivo de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que reforma la LEC, hemos elaborado junto con la Editorial SEPIN un cuadro comparativo donde se recogen las modificaciones introducidas por esta Ley.

Podéis consultar este cuadro clicando el siguiente link.