En el BOE del dia 7 juliol es va publicar la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de Mediació en assumptes civils i mercantils, entrarà en vigor el proper dia 27 de juliol.

També es va publicar el dia 7 juliol la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures urgents per la reforma del mercat laboral, que va entrar en vigor el dia 8 de juliol.

-Podeu consultar la Llei 5/2012 clicant aquí
-Podeu consultar la Llei 3/2012 clicant aquí
Rebeu una cordial salutació.En el BOE del día 7 julio se publicó la ley  5/2012, de 6 de julio , de Mediación en asuntos civiles i mercantiles, entrará en vigor el próximo día 27 de julio.

También se publicó la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que  entró en vigor el día 8 de julio.

-Podéis consultar  Ley 5/2012 clicando aquí

-Podéis consultar la Ley 3/2012 clicando aquí