En aques tutorial us explicarem com un podeu descarregar al vostre mobil iphone la calculadora de interessos i taxes judicials pel dispositius mobils de procuradoria Gasso.

1er pas: Accés a l’enllaç teniu 3 opcions

1-Clicant l’ennlaç del mail enviar.
2-O, introduïnt la adreça amb l’explorador Safari www.calculadora.prociradoriagasso.cat
3-O captar la imatge següent.

QR de calculadora de tasas e intereses judiciales

Pas 2: ja esteu al la caluladora ara clique on indica la aplicació

Intalacion calculadora de tasas iphone1

Pas3: Marcar “afegir a pantalla d’inici”

instalacion calculadora tasas judiciales 2

Pas 4: Marcar “afegir”

instalacion calculadora tasas 3

En este tutorial os explicamos como os podeis descargar en vuestro movil iPhone la calculadora de intereses i tasas judiciales para dispositivos móviles de procuradoría Gassó.

Paso 1: Acceso al enlace, tiene 3 opciones

1-Clicando en el enlace del mail enviado.

2-Introduciendo la dirección en el explorador Safari www.calculadora.procuradoriagasso.cat/es

3-Captando la imagen siguiente.

QR de calculadora de tasas e intereses judiciales

Paso 2: Ya estáis en la calculadora, ahora clicad donde se indica.

Intalacion calculadora de tasas iphone1

Paso 3: Marcar “añadir a pantalla de inicio”

instalacion calculadora tasas judiciales 2

Paso 4: Marcar “añadir”

instalacion calculadora tasas 3