S’informa a tots els col·legiats que en el BOE d’ahir es va publicar la Llei 1/2013, de 14 de maig, per la qual es modifica la Llei Hipotecària i que va entrar en vigor ahir dia 15 de maig.
Cliqueu el link per consultar aquesta LleiSe informa a todos los colegiados que en el BOE de ayer se publicó la Ley 1/2013, de 14 de mayo, por la que se modifica la Ley Hipotecaria y queentró en vigor ayer día 15 de mayo.
Clicar el link para consultar esta Ley