Equip

El nostre equip està en constant evolució, adaptant-se a qualsevol canvi, que juntament amb la innovació i l’esforç continu fan que puguem proporcionar la qualitat esperada en el nostre treball.

Jaume Gassó

Titular de Procuradoria Gassó

Procurador dels Tribunals.

Silvia Vicente Dominguez

Oficial habilitada contratada en 10/10/94.

Oficial habilitada contractada el 10/10/94

Montserrat Domingo Basora

Procuradora dels Tribunals. Oficial habilitada a la Procuraduría Gassó des de 2009 fins el maig de 2015.

Eva Alou Franquesa

Procuradora dels Tribunals, i colaboradora en partits Judicials de Badalona i Santa Coloma.

Gabriel

Servei de missatgeria amb quasi 30 anys de servei a la Procuradoria Gassó.