Equip

El nostre equip està en constant evolució, adaptant-se a qualsevol canvi, que juntament amb la innovació i l’esforç continu fan que puguem proporcionar la qualitat esperada en el nostre treball.

Jaume Gassó i Espina

Procurador dels tribunals. Titular de Procuradoria Gassó

Silvia Vicente Dominguez

Oficial Habilitada Contractada a 10/10/94

Montserrat Domingo Basora

Procuradora del Tribunals, i col·laboradora als partits Judicial de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat

Eva Alou Franquesa

Procuradora del Tribunals, i col·laboradora als partits Judicial de Badalona i Santa Coloma

Gabriel

Servei de missatgeria amb quasi 30 anys de servei a la Procuradoria Gassó